SEGON

El dia a dia a segon...

Cliqueu a sobre de les imatges i ho descobrireu.
http://escolamontsagrecicleinicial.blogspot.com.es/2013/11/fem-series.html                                  

http://escolamontsagrecicleinicial.blogspot.com.es/p/plastica.html